Roman-era tombs

Kulturna dediščina
Laurinova ulica, 5271 Vipava