Leonardo da Vinci and Vipava

Kulturna dediščina
Izviri reke Vipave, 5271 Vipava