Podružnična cerkev sv. Hieronima na Nanosu

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
Cerkev sv. Jeronima, 5271 Vipava