Školjke in raki

Naravne znamenitosti
Zavod za turizem TRG Vipava, 5271 Vipava